BASES MOSTRA JUVENIL DE CURTMETRATGES

1ª MOSTRA JUVENIL DE CURTMETRATGESde Les Masies de Roda 2021

BASES DE LA MOSTRA convocada el 1 de juny de 2021

  1. Entenem per MOSTRA JUVENIL DE CURTMETRATGES la presentació en públic, a la sala polivalent de l’Ajuntament de Les Masies de Roda, dels curtmetratges en vídeo elaborats en el Taller de vacances de Les Masies durant l’estiu de l’any 2021, conjuntament amb curtmetratges juvenils presentats pels seus autors i que hagin estat seleccionats pel jurat. Aquesta Mostra vol ajudar a fer visibles vídeos creatius de qualsevol gènere, de durada no superior als 10 minuts,  realitzats per joves entre 12 i 18 anys d’edat, entorn d’un tema que podrà variar a cada convocatòria.

2. Sigui un treball individual o col·lectiu, el vídeo ha de ser presentat a nom d’una sola persona física que acrediti tenir entre 12 i 18 anys. Pot ser qui l’ha dirigit o realitzat, o qui representi a la resta de joves implicats en la producció del curt. Cada participant pot presentar una sola obra, que no hagi estat guardonada en cap mostra o concurs; si en presentés més d’una, solament s’acceptaria la primera registrada.

3. El tema obligatori per aquesta 1ª Mostra és “EL RIU TER”. En sentit real o com a referent, i en qualsevol gènere o tractament (documental, ficció, animació, stop-motion, amb tractament realista o simbòlic o abstracte, en blanc i negre i/o en color, real, imaginari, en present, en passat, en futur, sonor o mut, amb paraules o sense, amb tot el que es vulgui…, però entorn EL RIU TER.

4. Solament s’acceptaran curtmetratges amb una durada no superior als 10 minuts, en suport digital en un dels següents formats de vídeo: .mov, .avi o .mp4

5. Els participants es fan responsables de la utilització tant de músiques com d’imatges sotmeses a drets d’autor.

6. Els curtmetratges primer s’han d’inscriure omplint el formulari que es troba en aquest formulari: https://forms.gle/v3JjGQPi75QFk2Bq8 i a continuació lliurar-los per wetransfer al correu masiesr@lesmasiesderoda.cat.

7. A la inscripció de cada curtmetratge presentat hi ha de constar:

. Títol

. Nom i cognoms (de l’autor/a o representant d’un col·lectiu)

. Nom del col·lectiu representat (en el seu cas)

. Edat

. Població

. E-mail

. Telèfon de contacte

8. El termini màxim de recepció de treballs serà el diumenge 19 de setembre de 2021 a les 12 de la nit.

9. Un Jurat format per persones del món audiovisual i de la cultura, visionarà tots els curtmetratges presentats i determinarà quins es seleccionen per ser exhibits durant la MOSTRA conjuntament amb els elaborats en el taller de vacances. El mateix Jurat determinarà la distribució dels Premis entre tots els curtmetratges de la Mostra. 

10. Els títols i l’autoria dels  curtmetratges seleccionats, i dels especialment premiats, es donarà a conèixer el dia 3 d’octubre de 2021, a través de la web de l’Ajuntament de Les Masies http://www.lesmasiesderoda.cat.

11. La MOSTRA tindrà lloc a la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Les Masies de Roda el diumenge 17 d’octubre a les 19h. Finalitzada la projecció dels curtmetratges juvenils seleccionats, es procedirà a l’entrega de Premis.

12. PREMIS especials: El Jurat atorgarà els PREMIS “MASIES d’OR”* als MILLORS CURTMETRATGES JUVENILS, en nombre determinat pel propi jurat segons la quantitat i qualitat del conjunt de curtmetratges exhibits i fins a un màxim de tres. Cada Premi “MASIES d’OR”* consistirà en un xec de 150€.

13. PREMIS generals: La resta de curtmetratges seleccionats rebran els PREMIS “MASIES de PLATA”*, en nombre determinat pel propi jurat segons la quantitat i qualitat del conjunt de curtmetratges exhibits i fins a un màxim de tres.  Cada Premi “MASIES de PLATA”* consistirà en un xec de 50€.

14. L’Ajuntament de Les Masies de Roda i el FAMO –Festival Audiovisual Miquel Obiols de Roda de Ter i de Les Masies de Roda–, organitzadors d’aquesta mostra, es reserven el dret d’exhibir els curtmetratges seleccionats, sigui en sales o a internet.

15. Per exhibir cada curtmetratge presentat, els organitzadors pressuposen l’autorització tàcita per part de les persones que hi intervenen, o de pares o mares en el cas de menors.

16. Els organitzadors no es faran responsables de cap mena de vulneració dels drets d’autor per part dels curtmetratgistes presentats.

17. La participació en la mostra pressuposa l’acceptació d’aquestes Bases.                                                                   

CONSULTA LES BASES EN PDF